Stavební projekce Ing. Zdeněk Musil

Nabízíme:

  • zpracování všech stupňů projektové dokumentace staveb

  • projekty rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti, drobné provozovny, autoopravny, projekty rekonstrukcí staveb, půdní vestavby apod.

  • zděné konstrukce i dřevostavby

  • pasportizace stávajících staveb

  • inženýrská činnost k povolení stavby, zpracování veřejnoprávní smlouvy

  • projektovou dokumentaci pro dotace  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  • zpracování Energetických průkazů a štítků

  • zpracování rozpočtů a výkazů výměr

  • poradenství při výběru pozemku, projektu, osazení domu na pozemek, nebo v souvislosti se změnami ve stávající projektové dokumentaci